Wat is zelfsturing?

Met zelforganisatie wordt gerealiseerd dat een team met een omvang van maximaal 15 teamleden gezamenlijk de verantwoordelijkheid neemt voor de dienst  die zij leveren, de organisatie van het werk en de samenwerking. Men maakt gebruik van elkaars functionele en persoonlijke kwaliteiten en de besluiten worden in de teams genomen volgens het consensusprincipe. Meerdere teams worden op afstand aangestuurd door een manager en worden ondersteund door een teamcoach.
De centrale ondersteunende diensten stellen zich dienstbaar op naar de teams.
Werken met zelfsturende teams leidt tot: grote tevredenheid bij klanten / bewoners /
cliënten; meer individuele- en groepsverantwoordelijkheid bij de professionals; minder regels; betere resultaten; kwaliteitsontwikkeling en een oplossingsgerichte manier van werken.

Bron: Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken

Dit vind je misschien ook leuk...