Van een HR-beleid naar een Mens & Organisatiebeleid?

Er zijn drie belangrijke redenen om het roer om te gooien en de visie op de ontwikkeling van de mensen (HR) te verruimen tot een visie op organisatieontwerp (MO).

Een eerste reden vinden we terug in de omgeving waarin bedrijven en organisaties werken.
De omgeving waarin organisaties werken is sterk veranderd net zoals hun “productieprocessen”.

Maar toch is onze manier van organiseren niet mee geëvolueerd en werken we nog volgens oude recepten. Dit is de tweede en belangrijkste reden om het uitbouwen van een “MO”-beleid centraal te stellen: we moeten ons anders organiseren, omdat de omgeving ons daartoe dwingt en de oude manier van organiseren niet volstaat. Organisaties zijn dus genoodzaakt om zich op een andere manier te organiseren. Zeg maar, zich innovatief te organiseren. De keuze omtrent een vernieuwd organisatiemodel – minder arbeidsdeling, minder hiërarchie en de creatie van logisch samenhangende eenheden en teams – heeft een verregaande invloed op het soort werk dat ontstaat.

Dit brengt ons tot de derde en even belangrijke reden om een duidelijke visie te ontwikkelen op arbeid en arbeidsorganisatie: de mens. In het licht van de vergrijzing en het langer werken met goesting, moeten we ons de vraag durven stellen: wat geeft mensen energie en goesting? Wat houdt mensen langer aan het werk in gezonde, productieve en motiverende banen? Wat houdt mensen duurzaam inzetbaar? Ze ervaren hun werk zinvol als ze kunnen genieten van autonomie, als ze zelf kunnen beslissen hoe ze iets doen en liefst ook waar en wanneer. Mensen ervaren hun werk zinvol als ze ook gewaardeerd worden en beroep kunnen doen op collega’s en leidinggevende voor ondersteuning. Laat dit nu allemaal sleutels zijn die besloten liggen in de manier waarop je het werk inricht.

Bron: MVO Vlaanderen

Dit vind je misschien ook leuk...