Duurzaamheidsmeter

Een handig instrument voor de Stad en private ontwikkelaars om de duurzaamheid van stadsprojecten en economische sites te verhogen.

De Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent ontwikkelde een systeem om duurzaamheid in stadsprojecten en economische sites (zoals bedrijventerreinen, kantoorzones) te meten. Deze duurzaamheidsmeter kan ook als inspiratiebron dienen voor private ontwikkelaars.

Een duurzaamheidsmeter heeft tal van voordelen:

  • Meer duidelijkheid en houvast over wat duurzaamheid is, zowel voor de bouwheer als voor architecten, studiebureaus, uitvoerders, bedrijvenverenigingen.
  • De garantie om duurzaamheid op een integrale wijze te benaderen door te streven naar samenhangende uitgangspunten en maatregelen.
  • Een betere bewaking van de duurzaamheidsambities om zo een hogere kwaliteit van uitvoering te bereiken.
  • Aanwijzingen over de duurzaamheid van locatiekeuzes (van ontwerp en realisatie tot beheer), bruikbaar voor de diverse stadsprojecten en economische sites

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie

  1. Het artikel is uitstekend … dank je wel!